24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,405,742

MONTH: 14,537

ONLINE: 337

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA