24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,691,496

MONTH: 17,168

ONLINE: 543

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA