24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,322,958

MONTH: 11,972

ONLINE: 379

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA