24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,381,979

MONTH: 12,253

ONLINE: 399

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA