24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,452,476

MONTH: 16,623

ONLINE: 1,215

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA