24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,640,957

MONTH: 3,890

ONLINE: 730

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA