24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,598,149

MONTH: 34,680

ONLINE: 593

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA