24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,526,828

MONTH: 36,303

ONLINE: 1,004

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA