24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,747,232

MONTH: 16,036

ONLINE: 469

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA