24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,267,129

MONTH: 8,083

ONLINE: 391

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA