24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,177,229

MONTH: 4,536

ONLINE: 628

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA