24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,244,727

MONTH: 6,622

ONLINE: 47

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA