24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,160,528

MONTH: 5,087

ONLINE: 514

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA