24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,208,330

MONTH: 10,394

ONLINE: 1,044

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA