24.3 °C

Humidity: 96 %
Wind: 19 km/h

TOTAL: 24,288,897

MONTH: 10,036

ONLINE: 1,730

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA